Konak, İzmir, Türkiye
+902324635432
info@egedernegi.org.tr

Çevre Derneklerinin Hukuki Kapasitelerinin Geliştirilmesi 2010

Ege'yi anlamak, yaşamak ve yaşatmak...

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından “Matra-KAP Programı” kapsamında desteklenen projeyi, Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren çevreci STK’ların, faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu hukuki enformasyon eksikliğini gidermek; STK’ları, erişebilecekleri ulusal ve uluslararası hak arama yol ve yöntemleri konusunda bilgilendirmek; çevre hukuku mevzuatının geliştirilmesine etki etmek; mevzuatın bölge STK’larınca erişilebilir, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması çabalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdik. Proje ile STK’ların hukuk çabalarını, savunuculuk araç ve yöntemlerini, yaşanan deneyimleri bir araya toplamayı ve paylaşmayı amaçlayan, hukuk temelli ortak bir savunuculuk ağı oluşturduk. Çevre Sivil Toplum Kuruluşları İçin Savunuculuk El Kitabı: https://egedernegi.org.tr/downloads/pdf2.pdf